Willy - Získané šampionáty

 
Získané tituly
Mezinárodní šampion (C.I.B.) - splněno
Šampion České republiky
Junior šampion České republiky

 

Res.
JBIS
BIG JBIG CACIB Res. CACIB BOB Nár. vítěz CAC ČR CACA A CAC ČMKU CAC
SK
CAJC BOJ
1x 1x 1x 4x 3x 2x 1x 4x 4x 3x 1x 3x 3x